Ползи от приемането на системи за визуална проверка в производството

П

Необходимостта от проверка

За компания, която произвежда продукти на масово ниво, е наложително да се провери работата на всички продукти не само за предотвратяване на загубите, но и за да се гарантира, че клиентите получават само по-добро и качествено обслужване. Традиционно по-голямата част от откриването се извършваше от човешки усилия, но това можеше да се приложи само на много малко ниво. Когато дадена компания произвежда хиляди и милиони продукти, тогава откриването с човешки средства просто не е възможно. Също така, човек не може да улови всички малки дефекти като пукнатини и т.н. За да разрешат този проблем, индустриите вече приемат системи за визуална инспекция, които могат не само да подобрят качеството на инспекцията, но и да дадат добър преглед на производствената линия и да класифицират събраните дефекти за допълнителна справка.

Как работят системите за визуална проверка?

Те разчитат на индустриални камери, съдържащи цифрови сензори, които получават изображения за компютърен софтуер и хардуер, за да анализират, обработват и измерват всички характеристики и след това решават дали даден продукт е напълно годен или не. Те също така изчисляват обективни измервания като пропуски в електрическите уреди или ниво на напитки в бутилки и т.н.

Основните компоненти на системите за визуална проверка са:

  1. Светлини: за осветяване на частта, която трябва да бъде инспектирана. Важно е да се фокусирате върху определена функция, така че камерите да могат да я уловят.

  2. Обектив: Обективите са предназначени за заснемане на изображения и представянето им на сензорите. Сензорите преобразуват изображенията в цифрови изображения, които могат да бъдат обработени за анализ.

  3. Обработка на зрението: Те се състоят от определени алгоритми, които преглеждат изображението и извършват необходимите проверки, за да решат дали даден продукт е наред или има дефекти.

За да се постигнат точни и надеждни резултати, системите за визуална инспекция включват изкуствен интелект, за да правят бързи и точни сравнения между съхранявания модел на обучение и реалните продукти.

Предимства на системите за визуална проверка:

  • Те са отлични за количествено измерване поради тяхната точност, скорост и надеждност. Тези системи могат да анализират стотици и хиляди части в минута. Използвайки камери с висока разделителна способност и оптични сензори, те могат да получат дори онези детайли, които обикновено са твърде малки, за да се видят от човешкото око.

  • Те също така предотвратяват повреди и напълно премахват разходите и времето за поддръжка, необходими за износване и други драскотини по механичните компоненти.

  • Те намаляват човешкото участие и по този начин осигуряват оперативна безопасност в производствения процес. Те също така предотвратяват излагането на хората на опасна среда.

  • Те могат лесно и бързо да се адаптират към различни производствени среди.

  • Работниците и сървърите, които са разположени далеч, също могат да програмират и експлоатират тези системи.

  • Хората не могат да работят двадесет и четири часа, но системите за визуална проверка могат.

  • Те изцяло превъзхождат останалите инспекционни системи, когато става въпрос за поддържане на последователност на инспекцията.

  • Приемането на системи за визуална проверка също може да направи клиентите спокойни, тъй като те могат да се доверят, че не получават нарушени продукти с проблеми с качеството.

Долна линия

Нито една система за проверка не е толкова надеждна, колкото системата за визуална проверка, която може да бъде прецизирана с всички видове производствена среда, за да осигури най-добри резултати относно качествата на производството.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta