Най-добрите предимства на използването на системи за визуална проверка в продукции

Н

Производство и осигуряване на качеството

Осигуряването на качеството е една от най-важните части от производствения процес. Това е частта, която идва в самия край на производството, където крайният продукт се проверява за дефекти и грешки, преди да го продаде на клиентите. Това е важно, защото не само намалява грешките в производството, но също така предотвратява хората от предмети, които могат да бъдат потенциално опасни.

В голяма част от индустриалната история инспекцията се извършваше от хора, но сега компаниите могат да използват усъвършенствани технологични системи, за да подобрят контрола си върху качеството. Индустриите, които участват в производството на крайни продукти като приспособления, фармацевтични продукти, потребителски стоки, напитки и храни и т.н., могат да се възползват изключително много от системите за визуална проверка, тъй като предлагат намаление на разходите и по-голяма точност и надеждност заедно с отлична механична стабилност.

Как работят системите за визуална проверка?

Системите за визуална проверка използват цифрови сензори, които са защитени в камерите. Тези камери използват оптичните сензори за заснемане на изображения, които след това се обработват от компютри, за да се измерват специфични характеристики за вземане на решения. Те използват приложенията на изкуствения интелект за извършване на точни и по-бързи сравнения между правилните стереотипи и реалните продукти.

Компоненти на системи за визуална проверка:

  1. Светлини: Светлините помагат да се направи забележителна характеристика, така че да може да бъде заснета ясно от камерите.

  2. Обективи: Лещите представят изображенията на сензорите, които всъщност са камери за машинно зрение и са предназначени да трансформират светлината в изображения в цифрова форма.

  3. Процес на зрение: Те работят по определени алгоритми, които анализират изображенията и извличат цялата възможна информация за дефекти и грешки, наблюдавани в изображението.

Предимства на системите за визуална проверка

  • След като системите за визуална инспекция са програмирани и настроени към производствения процес, те могат да извършат голямо количество производствена проверка за наистина кратък период от време в сравнение с инспекцията при хора.

  • В системите за инспекция на хора винаги има значителен шанс за грешки и независимо колко опитни и фокусирани са служителите, тези грешки никога не могат да бъдат сведени до незначително ниво. Човешките възможности имат ограничения, които системите за визуална проверка нямат. И по този начин те премахват до голяма степен шансовете за грешка при проверка и осигуряват по-високо качество на продуктите.

  • Друго предимство на визуалните проверки е, че в случай на промяна на производствения метод, тези системи също се коригират съответно с голяма лекота.

  • Те също така подобряват производствената ефективност. Те могат да улавят грешки по-бързо. Анализът на тези наблюдавани дефекти може да бъде направен бързо и необходимите корекции могат да бъдат направени незабавно.

  • За разлика от хората, тези системи могат да работят без прекъсване в продължение на двадесет и четири часа с несравнимо старание. Те също могат да се управляват и програмират от далечно място.

Долна линия

Приемайки системата за визуална проверка в производствения процес, компаниите могат да увеличат производството и също така да предотвратят загубите, които се генерират от дефектирали и дефектни продукти. Това ще спести не само приходите на компанията, но и ще осигури пълно удовлетворение на клиентите.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta