Tagавтоматизирани

Автоматизирани системи за инспекция на зрението

А

В днешно време има силна конкуренция между производителите в преработващата индустрия. Ето защо, ако сте производител и търсите начини да увеличите производството си, може да искате да изпробвате нова технология за вашите системи за проверка. Тази технология осигурява системи за инспекция на зрението. В тази статия ще говорим за основите на автоматизираната система за инспекция на зрението...

Наличен изход за реални и автоматизирани решения: Изкуствен интелект

Н

КАКВО ОЗНАЧАВА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ? Изкуственият интелект се отнася до близостта на компютърните науки, при което изкуствените човешки същества, т.е. компютрите (машините) с помощта на проектираната компютърна програма или софтуерните програми имитират начина, по който хората проектират, скицират и решават сложните проблеми. Тези системи имат способността да учат сами. Те не са еквивалентни на...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta