Наличен изход за реални и автоматизирани решения: Изкуствен интелект

Н

КАКВО ОЗНАЧАВА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ?

Изкуственият интелект се отнася до близостта на компютърните науки, при което изкуствените човешки същества, т.е. компютрите (машините) с помощта на проектираната компютърна програма или софтуерните програми имитират начина, по който хората проектират, скицират и решават сложните проблеми. Тези системи имат способността да учат сами.

Те не са еквивалентни на системите, предназначени за обработка на транзакции и вземане на решения, които са изрично програмирани.

Изкуственият интелект помага на организациите за добив и анализ на данните за няколко минути и допълнително им помага да извлекат ценните и полезни прозрения от тях.

ЗАЩО ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ?

Въпреки че има няколко предимства за приемането на изкуствен интелект, най-важното е способността му да взема реални и автоматизирани решения.

За да се превърне в тактически и изчислен разграничител, AI премина от акреция към автоматизация. Способността да взима решения и да предоставя на компаниите полезна информация чрез използването на ефективността и възможностите му позволява да управлява подхода. След интегрирането на ИИ с компютърните програми се изискват по-малко човешки усилия; това допълнително помогна на големите гигантски компании да се придвижат към света, управляван от прозрение, от света, управляван от данни, и да вземат реалистични и навременни решения.

Изкуственият интелект допълнително помага за по-добри бизнес решения, особено при сложни бизнес проблеми.

Днес индустриите искат да обслужват по-добре своите клиенти заедно с бързите иновации. Подобрената удовлетвореност на клиентите може да бъде постигната чрез интегрирането на AI, тъй като помага за оползотворяване на новите възможности за пазарни приходи, като разширяване на продукта или разширяване на пазара. По този начин AI влияе върху вземането на решения. Той също така влияе върху бизнеса и взаимоотношенията с клиентите, като подобрява нивото на удовлетвореност на клиентите, като анализира тяхното търсене и желания и след това съветва организациите да произвеждат продуктите според нуждите на клиента.

ОБХВАТЪТ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ПОСОЧВА СЕ ТРИ ВИДА ИИ

Подпомогнати, разширени и автоматизирани.

Assisted Intelligence автоматизира повтарящите се и основни задачи, така че тези задачи да могат да бъдат изпълнени бързо и икономично.

Разширената интелигентност помага на хората да вземат ефективни решения въз основа на обстоятелствата във всяка ситуация. Например, служител по банков кредит може да бъде предупреден, докато дава заем на лице, подсказващо за предишния му фалит, което означава да информира служителя за неговия / нейния кредитен риск. Това може да помогне на служителя да реши дали лицето може да изплати сумата на заема, придружено от лихва.

По този начин могат да се вземат по-ефективни и точни решения въз основа на информацията, предоставена от системите, интегрирани с AI.

Автоматизираното разузнаване се отнася до системата, при която хората не са в цялата проектирана структура. Например автомобилите без шофьор са най-добрият пример за автоматизираното разузнаване.

Организациите вярват, че включването на трите вида AI спомага за подобряване на тяхната ефективност и ефективност, подобряване на удовлетвореността на клиентите и подобряване на иновационните възможности.

Бумът на изкуствения интелект е очевиден от факта, че изкуственият интелект е задължителен и всяка организация трябва да го възприеме, за да има предимство пред другите.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta